เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

เลขที่ 209 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์/โทรสาร : 043-572909

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.